Mesto Trnava

VZN č. 441, ktorým sa dopĺňa VZN č. 345 v znení VZN č. 358, VZN č. 359, VZN č. 380, VZN č. 382, VZN č. 384, VZN č. 402, VZN č. 404, VZN č. 415, VZN č. 422, VZN č. 433 a VZN č. 434 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využitia územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava.

Číslo VZN: 441
Dátum zverejnenia: 18.2.2015 15:36
 
Stav: zrušené
Platnosť: od 6.3.2015 do 15.7.2016
 

Popis:
novelizuje VZN č. 345

 
 

Kľúčové slová