Mesto Trnava

VZN č. 442, ktorým sa vydáva úplné znenie VZN č. 345 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využitia územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava, v znení VZN č. 358, VZN č. 359, VZN č. 380, VZN č. 382, VZN č. 384, VZN č. 402, VZN č. 404, VZN č. 415, VZN č. 422, VZN č. 433, VZN č. 434 a VZN č. 441

Číslo VZN: 442
Dátum zverejnenia: 12.3.2015 0:01
 
Stav: zrušené
Platnosť: od 6.3.2015 do 15.7.2016
 

Popis:
Dňom účinnosti sa zrušuje VZN č. 227 v znení VZN č. 239, VZN č. 259, VZN č.270, VZN č. 282, VZN č.286, VZN č. 296, VZN č. 305, VZN č. 308, VZN č. 323, VZN č. 325, VZN č. 333 a VZN č. 338.

 
 

Kľúčové slová