Mesto Trnava

VZN č. 443, ktorým sa určuje názov nových ulíc v meste Trnava

Číslo VZN: 443
Dátum zverejnenia: 30.4.2015
 
Stav: platné
Platnosť: od 16.5.2015
 
 
 

Kľúčové slová