Mesto Trnava

VZN č. 447 o Územnom pláne mesta Trnava a o regulatívoch a limitoch využitia územia a zásad pre ďalší rozvoj mesta Trnava

Číslo VZN: 447
Dátum zverejnenia: 24.6.2015
 
Stav: zrušené
Platnosť: od 8.7.2015 do 15.7.2016
 

Popis:
Novelizuje a dopĺňa VZN č. 345 v znení VZN č. 358, VZN č. 359, VZN č. 380, VZN č. 382, VZN č. 384, VZN č. 402, VZN č. 404, VZN č. 415, VZN č. 422, VZN č. 433, VZN č. 434 a VZN č. 441

 
 

Kľúčové slová