Mesto Trnava

VZN č. 457, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnava

Číslo VZN: 457
Dátum zverejnenia: 16.12.2015 9:14
 
Stav: zrušené
Platnosť: od 1.1.2016 do 19.5.2017
 
 
 
Chcete vedieť, čo je nové?