Mesto Trnava

VZN č. 477 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Trnavy

Číslo VZN: 477
Dátum zverejnenia: 30.3.2017
 
Stav: platné
Platnosť: od 1.6.2017
 

Popis:
Ruší VZN č. 400 v znení VZN č. 418 od 01. 06. 2017.