Mesto Trnava

VZN č. 480 k nájomným bytom vo vlastníctve Mesta Trnava

Číslo VZN: 480
Dátum zverejnenia: 4.5.2017
 
Stav: platné
Platnosť: od 19.5.2017
 

Popis:
VZN č. 480 k nájomným bytom vo vlastníctve Mesta Trnava na Ulici V. Clementisa 6483/51 v Trnave a obytným miestnostiam v mestskej ubytovni na Coburgovej ulici 2267/27 v Trnave

 
 
Chcete vedieť, čo je nové?