Mesto Trnava

VZN č. 482, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnava

Číslo VZN: 482
Dátum zverejnenia: 4.5.2017
 
Stav: zrušené
Platnosť: od 19.5.2017 do 15.1.2021 23:59
 

Popis:
VZN č. 482, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnava

 
 
Chcete vedieť, čo je nové?