Mesto Trnava

VZN č. 498, ktorým sa dopĺňa VZN č. 57 o Územnom pláne Centrálnej mestskej zóny Trnava

Číslo VZN: 498
Dátum zverejnenia: 28.6.2018
 
Stav: platné
Platnosť: od 13.7.2018
 

Popis:
Dopĺňa VZN č. 57 v znení VZN č. 197, VZN č. 258, VZN č. 334, VZN č. 385, VZN č. 403, VZN č. 405, VZN č. 472, VZN č. 473 a VZN č. 479

 
 
Chcete vedieť, čo je nové?