Mesto Trnava

VZN č. 499, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava

Číslo VZN: 499
Dátum zverejnenia: 27.6.2018
 
Stav: zrušené
Platnosť: od 1.9.2018 do 31.8.2019 23:59
 

Popis:
VZN č. 499, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava

 
 
Chcete vedieť, čo je nové?