Mesto Trnava

VZN č. 5 o výške poplatkov za služby vykonávané pri spoločenských obradoch

Číslo VZN: 5
Dátum zverejnenia: 21.12.2011 13:50
 
Stav: zrušené
Platnosť: od 1.6.1991 do 1.1.2009
 

Popis:
zrušené VZN 314, vyhlásené úplným znením - VZN 66, novelizované VZN 62

 
 

Súvisiaci obsah