Mesto Trnava

VZN č. 510 o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území mesta Trnava počas volebnej kampane

Číslo VZN: 510
Dátum zverejnenia: 13.2.2019 8:46
 
Stav: platné
Platnosť: od 27.2.2019 0:01