Mesto Trnava

VZN č. 518 o nakladaní s bytmi pre potreby mesta, s ostatnými bytmi, ktoré nie sú určené na odpredaj vo vlastníctve mesta a s nájomnými bytmi nižšieho štandardu

Číslo VZN: 518
Dátum zverejnenia: 28.6.2019
 
Stav: platné
Platnosť: od 15.7.2019
 
 
 
Chcete vedieť, čo je nové?