Mesto Trnava

VZN č. 520 o zriadení Výdajnej školskej jedálne, Komenského 1, Trnava; zrušení Výdajnej školskej jedálne a zriadení Školskej jedálne ako súčasť Základnej školy s materskou školou, Atómová 1, Trnava.

Číslo VZN: 520
Dátum zverejnenia: 26.6.2019
 
Stav: platné
Platnosť: od 1.1.2020
 
 
 
Chcete vedieť, čo je nové?