Mesto Trnava

VZN č. 521, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava.

Číslo VZN: 521
Dátum zverejnenia: 26.6.2019
 
Stav: zrušené
Platnosť: od 1.9.2019 do 31.12.2020 23:59