Mesto Trnava

VZN č. 521, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava.

Číslo VZN: 521
Dátum zverejnenia: 26.6.2019
 
Stav: platné
Platnosť: od 1.9.2019
 
 
 
Chcete vedieť, čo je nové?