Mesto Trnava

VZN č. 527 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Trnava

Číslo VZN: 527
Dátum zverejnenia: 24.10.2019 8:41
 
Stav: zrušené
Platnosť: od 1.1.2020 do 31.12.2020 23:59