Mesto Trnava

VZN č. 540 ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnava

Číslo VZN: 540
Dátum zverejnenia: 29.4.2020
 
Stav: zrušené
Platnosť: od 15.5.2020 do 31.12.2023