Mesto Trnava

VZN č. 546, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 500 o nakladaní s bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava (postavených s finančným prispením zo štátneho rozpočtu formou dotácie na rozvoj bývania a zo Štátneho fondu rozvoja bývania)

Číslo VZN: 546
Dátum zverejnenia: 3.7.2020
 
Stav: platné
Platnosť: od 18.7.2020
 
 
 
Chcete vedieť, čo je nové?