Mesto Trnava

VZN č. 557 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Trnava

Číslo VZN: 557
Dátum zverejnenia: 10.12.2020 14:54
 
Stav: platné
Platnosť: od 1.1.2021 0:01
 
 
 
Chcete vedieť, čo je nové?