Mesto Trnava

VZN č. 562, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 500 o nakladaní s bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava (postavených s finančným prispením zo štátneho rozpočtu formou dotácie na rozvoj bývania a zo Štátneho fondu rozvoja bývania)

Číslo VZN: 562
Dátum zverejnenia: 19.2.2021 10:24
 
Stav: platné
Platnosť: od 6.3.2021
 
 
 
Chcete vedieť, čo je nové?