Mesto Trnava

VZN č. 566 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Trnava

Číslo VZN: 566
Dátum zverejnenia: 28.4.2021 14:20
 
Stav: platné
Platnosť: od 1.8.2021
 
 
 

Kľúčové slová