Mesto Trnava

Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 566 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Trnava v znení VZN č. 571, VZN č. 575 a VZN č. 581

Číslo VZN: 566
Dátum zverejnenia: 7.6.2022 7:47
 
Stav: zrušené
Platnosť: od 3.9.2023 do 16.6.2022
 

Popis:
Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 566 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Trnava v znení VZN č. 571, VZN č. 575 a VZN č. 581