Mesto Trnava

VZN č. 571, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 566 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Trnava

Číslo VZN: 571
Dátum zverejnenia: 23.9.2021
 
Stav: platné
Platnosť: od 1.1.2022
 

Popis:
mení a dopĺňa VZN č. 566 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Trnava