Mesto Trnava

Všeobecne záväzné nariadenie č. 572, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 554, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava.

Číslo VZN: 572
Dátum zverejnenia: 30.9.2021
 
Stav: platné
Platnosť: od 22.9.2021
 

Popis:
mení a dopĺňa VZN č. 554, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava.

 
 
Chcete vedieť, čo je nové?