Mesto Trnava

VZN č. 574, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 525 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Trnava, a ktorým sa vydáva trhový poriadok pre trhovisko a príležitostné trhy

Číslo VZN: 574
Dátum zverejnenia: 15.11.2021 11:20
 
Stav: platné
Platnosť: od 30.11.2021
 

Popis:
mení a dopĺňa VZN č. 525 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Trnava, a ktorým sa vydáva trhový poriadok pre trhovisko a príležitostné trhy

 
 
Chcete vedieť, čo je nové?