Mesto Trnava

VZN č. 575, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 566 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Trnava v znení VZN č. 571

Číslo VZN: 575
Dátum zverejnenia: 14.12.2021 11:31
 
Stav: zrušené
Platnosť: od 1.3.2022 do 3.9.2023
 

Popis:
VZN č. 575, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 566 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Trnava v znení VZN č. 571