Mesto Trnava

VZN Č. 577 o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava a o určení spádových oblastí materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava

Číslo VZN: 577
Dátum zverejnenia: 16.2.2022 10:00
 
Stav: platné
Platnosť: od 16.2.2022 10:00
 

Popis:
o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava a o určení spádových oblastí materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava