Mesto Trnava

VZN Č. 579, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 554, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava.

Číslo VZN: 579
Dátum zverejnenia: 16.2.2022 10:00
 
Stav: platné
Platnosť: od 16.2.2022 10:00
 

Popis:
mení a dopĺňa VZN č. 554, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava.

 
 
Chcete vedieť, čo je nové?