Mesto Trnava

VZN č. 580, ktorým sa dopĺňa VZN č. 57 o Územnom pláne Centrálnej mestskej zóny Trnava

Číslo VZN: 580
Dátum zverejnenia: 16.2.2022
 
Stav: platné
Platnosť: od 4.3.2022
 

Popis:
Dopĺňa VZN č. 57 v znení VZN č. 197, VZN č. 258, VZN č. 334, VZN č. 385, VZN č. 403, VZN č. 405, VZN č. 472, VZN č. 473, VZN č. 479, VZN č. 498, VZN č. 534 a VZN č. 567

 
 
Chcete vedieť, čo je nové?