Mesto Trnava

Všeobecne záväzné nariadenie č. 581, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 566 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Trnava v znení VZN č. 571 a VZN č. 575

Číslo VZN: 581
Dátum zverejnenia: 29.4.2022 13:27
 
Stav: platné
Platnosť: od 1.7.2022
 

Popis:
Všeobecne záväzné nariadenie č. 581, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 566 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Trnava v znení VZN č. 571 a VZN č. 575

 
 
Chcete vedieť, čo je nové?