Mesto Trnava

Všeobecne záväzné nariadenie č. 582, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 500 o nakladaní s bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava

Číslo VZN: 582
Dátum zverejnenia: 29.4.2022 8:36
 
Stav: platné
Platnosť: od 14.5.2022
 

Popis:
Všeobecne záväzné nariadenie č. 582, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 500 o nakladaní s bytmi vo vlastníctve Mesta Trnava (postavených s finančným prispením zo štátneho rozpočtu formou dotácie na rozvoj bývania a zo Štátneho fondu rozvoja bývania

 
 
Chcete vedieť, čo je nové?