Mesto Trnava

Všeobecne záväzné nariadenie č. 583, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 518 o nakladaní s bytmi pre potreby mesta, s ostatnými bytmi, ktoré nie sú určené na odpredaj vo vlastníctve mesta a s nájomnými bytmi nižšieho štandardu

Číslo VZN: 583
Dátum zverejnenia: 29.4.2022 8:41
 
Stav: platné
Platnosť: od 14.5.2022
 

Popis:
Všeobecne záväzné nariadenie č. 583, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 518 o nakladaní s bytmi pre potreby mesta, s ostatnými bytmi, ktoré nie sú určené na odpredaj vo vlastníctve mesta a s nájomnými bytmi nižšieho štandardu

 
 
Chcete vedieť, čo je nové?