Mesto Trnava

VZN č. 584, ktorým sa mení VZN č. 401 na vykonanie niektorých ustanovení zákona o sociálnych službách a stanovení výšky úhrad za sociálne služby poskytované Mestom Trnava, v znení VZN č. 449 a VZN č. 483

Číslo VZN: 584
Dátum zverejnenia: 4.5.2022 13:20
 
Stav: platné
Platnosť: od 11.5.2022
 
 
 
Chcete vedieť, čo je nové?