Mesto Trnava

VZN č. 588 ktorým sa vydáva trhový poriadok pre Mestský trh

Číslo VZN: 588
Dátum zverejnenia: 28.4.2022 9:11
 
Stav: platné
Platnosť: od 12.5.2022
 
 
 
Chcete vedieť, čo je nové?