Mesto Trnava

VZN č. 589 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 525 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Trnava, a ktorým sa vydáva trhový poriadok pre trhovisko a príležitostné trhy v znení VZN č. 574

Číslo VZN: 589
Dátum zverejnenia: 28.4.2022 9:11
 
Stav: platné
Platnosť: od 1.6.2022
 
 
 
Chcete vedieť, čo je nové?