Mesto Trnava

Všeobecne záväzné nariadenie č. 590

Číslo VZN: 590
Dátum zverejnenia: 30.6.2022 7:19
 
Stav: platné
Platnosť: od 1.9.2022
 

Popis:
Všeobecne záväzné nariadenie č. 590, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 566 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Trnava v znení VZN č. 571, VZN č. 575 a VZN č. 581

 
 
Chcete vedieť, čo je nové?