Mesto Trnava

VZN č. 591

Číslo VZN: 591
Dátum zverejnenia: 27.9.2022 15:05
 
Stav: platné
Platnosť: od 22.9.2022 0:03
 

Popis:
VZN č. 591 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 566 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Trnava v znení VZN č. 571, VZN č. 575, VZN č. 581 a VZN č. 590