Mesto Trnava

VZN č. 593

Číslo VZN: 593
Dátum zverejnenia: 28.9.2022 10:38
 
Stav: platné
Platnosť: od 12.10.2022 0:02
 

Popis:
VZN č. 593, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 525 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Trnava, a ktorým sa vydáva trhový poriadok pre trhovisko a príležitostné trhy v znení VZN č. 574 a VZN č. 589