Mesto Trnava

VZN č. 595

Číslo VZN: 595
Dátum zverejnenia: 23.9.2022 13:28
 
Stav: platné
Platnosť: od 9.10.2022 0:03
 

Popis:
VZN č. 595 o nakladaní s bytmi vo vlastníctve mesta, ktoré nie sú určené na odpredaj a s bytmi nižšieho štandardu