Mesto Trnava

Všeobecne záväzné nariadenie č. 596

Číslo VZN: 596
Dátum zverejnenia: 15.12.2022 13:00
 
Stav: platné
Platnosť: od 1.1.2023 0:01
 

Popis:
VZN č. 596 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady