Mesto Trnava

Všeobecne záväzné nariadenie č. 597

Číslo VZN: 597
Dátum zverejnenia: 15.12.2022
 
Stav: zrušené
Platnosť: od 1.1.2023 0:01 do 3.9.2023
 

Popis:
VZN č. 597, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 566 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Trnava v znení VZN č. 571, VZN č. 575, VZN č. 581, VZN č. 590 a VZN č. 591