Mesto Trnava

VZN č. 601, ktorým sa určujú výšky mesačných príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava

Číslo VZN: 601
Dátum zverejnenia: 16.2.2023 8:19
 
Stav: platné
Platnosť: od 1.3.2023
 

Popis:
VZN č. 601, ktorým sa určujú výšky mesačných príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava