Mesto Trnava

VZN č. 602 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 566 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Trnava v znení VZN č. 571, VZN č. 575, VZN č. 581, VZN č. 590, VZN č. 591 a VZN č. 597

Číslo VZN: 602
Dátum zverejnenia: 16.2.2023 11:12
 
Stav: platné
Platnosť: od 1.3.2023
 

Popis:
VZN č. 602 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 566 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Trnava v znení VZN č. 571, VZN č. 575, VZN č. 581, VZN č. 590, VZN č. 591 a VZN č. 597