Mesto Trnava

VZN č. 603

Číslo VZN: 603
Dátum zverejnenia: 27.4.2023 11:25
 
Stav: platné
Platnosť: od 11.5.2023
 

Popis:
VZN č. 603, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 566 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na území mesta Trnava v znení VZN č. 571, VZN č. 575, VZN č. 581, VZN č. 590, VZN č. 591, VZN č. 597 a VZN č. 602