Mesto Trnava

VZN č. 604

Číslo VZN: 604
Dátum zverejnenia: 27.4.2023 10:10
 
Stav: platné
Platnosť: od 1.6.2023
 

Popis:
VZN č. 604, ktorým sa mení VZN č. 401 na vykonanie niektorých ustanovení zákona o sociálnych službách a stanovení výšky úhrad za sociálne služby poskytované Mestom Trnava v znení neskorších VZN