Mesto Trnava

VZN Č. 607

Číslo VZN: 607
Dátum zverejnenia: 26.4.2023 9:27
 
Stav: platné
Platnosť: od 1.6.2023
 

Popis:
VZN Č. 607, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 315 o udeľovaní ocenení mesta Trnava v znení VZN č. 354