Mesto Trnava

VZN č. 62, ktorým sa rušia, menia a dopĺňajú platné VZN mesta Trnava z rokov 1991-1994

Číslo VZN: 62
Dátum zverejnenia: 21.12.2011 13:50
 
Stav: platné
Platnosť: od 15.4.1995
 

Popis:
novelizované VZN 205, VZN 157, VZN 104, VZN 105, novelizuje VZN 3, VZN 5, VZN 16, VZN 18, VZN 24, VZN 26, VZN 34, VZN 41, VZN 47, VZN 49 a VZN 52, ruší VZN 1, VZN 10, VZN 21, VZN 23, VZN 45

 
 

Kľúčové slová