Mesto Trnava

VZN č. 67 k zverejňovaniu a vylepovaniu plagátov s informatívnym reklamným a komerčným obsahom

Číslo VZN: 67
Dátum zverejnenia: 21.12.2011 13:50
 
Stav: zrušené
Platnosť: od 15.4.1995 do 10.10.1996
 

Popis:
zrušené VZN 90, úplné znenie VZN 18

 
 

Súvisiaci obsah