Mesto Trnava

VZN č. 77 o zákaze požívania alkoholických nápojov na verejných priestranstvách v meste Trnava

Číslo VZN: 77
Dátum zverejnenia: 21.12.2011 13:50
 
Stav: zrušené
Platnosť: od 16.10.1995 do 15.7.1996
 

Popis:
zrušené VZN 87

 
 

Súvisiaci obsah