Mesto Trnava

VZN č. 78 o chove, držaní a ochrane zvierat na území mesta Trnava

Číslo VZN: 78
Dátum zverejnenia: 21.12.2011 13:50
 
Stav: zrušené
Platnosť: od 14.10.1995 do 17.7.2010
 

Popis:
zrušené VZN 360, novelizované VZN 98, VZN 125, ruší VZN 29

 
 

Súvisiaci obsah