Mesto Trnava

VZN č. 85 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v bytových domoch vo vlastníctve mesta Trnava

Číslo VZN: 85
Dátum zverejnenia: 21.12.2011 13:50
 
Stav: platné
Platnosť: od 4.1.1996
 

Popis:
Vyhlásené úplným znením - VZN 352, novelizované VZN 88, VZN 95, VZN 96, VZN 103, VZN 123, VZN 162 VZN 236, VZN 265, VZN 351

 
 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová